logo

Israel Association of Graduates in the Social Sciences and Humanities

אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל נוסדה בשנת 1956, כארגון גג מדעי וחברתי לכל בעלי המקצועות בתחום מדעי החברה והרוח. היא עונה לצרכים אקדמיים, תרבותיים וחברתיים, כמפורט להלן, ומאופיינת בקהילה האקדמית כארגון וולנטרי איכותי, הנהנה מיוקרה חברתית ומקצועית. 
בפעילות העניפה והמגוונת של האגודה היא משקיעה את מלוא המאמצים והאמצעים, כדי להעניק לחבריה תמורה מלאה ומשמעותית, הרגשת שותפות והנאה, תוך מתן אפשרויות רבות ליצירת קשרים מקצועיים וחברתיים עם עמיתים במגוון מקצועות המח"ר. 
השתייכות לאגודת האקדמאים מעניקה יתרון מיוחד על פני האחרים ומאפשרת לחבריה לשמש "כתובת" מקצועית וחברתית.  

 

כתובת: קפלן 2 לוד 7138502
טלפון: 08-6171349 פקס: 08-6171347
דואר אלקטרוני: info@academic.org.il

                                                            צוות הניהול של האגודה

אלי סער

אלי סער

יו"ר האגודה

 

אריה ונגרקו

ו"ד אריה וונגרקה

יו"ר מחוז חיפה והצפון

 

אלי מור יוסף

אלי מור יוסף

סגן יו"ר האגודה

           אבי אביב              

דר' אבי אביב
יו"ר מחוז ת"א והמרכז

 

 

איל זיסר

אפי להב

אפי להב
יו"ר מחוז ירושלים

מיכה לנקרי

עו"ד מיכה לנקרי
יו"ר מחוז הדרום ויועץ משפטי

 

 

פרופ' אייל זיסר
יו"ר הועדה למלגות מחקר